August

@cinnober.bsky.social

Från gossebarn till gubbe är man bliven.
Ibland med skratt. Ibland med gråt.