Yoichi Nakayama

@yoichi22.bsky.social

A rubber duck fixing bugs.
I can't drink so much.
https://zenn.dev/yoichi
https://github.com/yoichi/