Bieke Purnelle — "BDW is bereid premier te word...

Dat is zo.

Waar kijken mensen naar.
- wat geef ik aan de overheid?
- wat krijg ik van de overheid?

Belastingen.

Ziekenzorg.
Kinderopvang.
Onderwijs.
Veiligheid.
Cultuur.
Sportinfrastructuur.
Wegeninfrastructuur.
Openbaar vervoer.
Werkgelegenheid.
Omgeving.

Is dat een goed rapport?

Bieke Purnelle

Oké.
Maar mensen weten toch wel op ze opvang hebben voor hun baby.
Of ze lokaal kwalitatief werk vinden.
Of er een fietspad is op weg naar school.
Of er een leerkracht beschikbaar is om Franse les te geven.
Hoeveel ze betalen bij de Colruyt.
Hoeveel er van hun loon afgaat voor de staat.

Bieke Purnelle

De beste scheidsrechter zie je niet tijdens de match.

De beste bestuurders scheppen de ruimte waarin mensen kunnen werken en groeien.

Politiek in België is een slechte scheidsrechter en een slecht bestuur.
Jij vraagt aan de supporter om dit in de juiste context te plaatsen en niet te rellen.

Bieke Purnelle

Neen, de menselijke natuur is duaal, we passen ons aan aan de omstandigheden en context.

Het zijn dezelfde mensen die oorlogsmisdaden kunnen uitvoeren en in operatiekamers levens kunnen redden.

Het is gewoon context gedreven.
Hoe meer educatie hoe meer instinctmatig handelen.

Bieke Purnelle

Als ik naar mezelf kijk vind ik niet dat ik het kot in brand steek. Ik kom al mijn burgerlijke plichten na, betaal netjes mijn belastingen, hou mij aan de regels. Ik heb een carrière switch naar de hulpverlening gedaan en in 2024 ga ik stemmen. Als ik een puber ben, dan toch wel een plichtsbewuste

Bieke Purnelle

Ja en nee. Zowat elke centrumpartij is opgeschoven naar rechts wat identitaire en anti-migratie standpunten betreft. Net omwille van die stem. Symptoompolitiek. Want wqt er echt schort is destructief en doorgeslagen kapitalisme dat mensen achterlaat. Maar dag beschouwen we als onaantastbaar.

Marlies

Ik ben geen specialist in verklaren van gedrag van mensen in het algemeen. Maar gedrag wordt gedreven door noden, ook bijvoorbeeld racisme. Als ik naar mijn familie kijkt die VB stemt, zit daar heel veel angst onder. Angst voor verandering, angst dat het minder zal gaan terwijl het nu maar nipt lukt

Filiberreke

waarmee ik het gedrag (racisme) niet wil goedpraten. Ik probeer alleen te begrijpen van waar het komt. Alleen als we dat begrijpen, kan het probleem opgelost worden. Denk ik in mijn grenzeloze naïviteit. Helaas vrees ik dat onze politici gewoon niet in staat zijn om verder te kijken dan het gedrag

Marlies

Ja dit, hoe minder noden vervult, hoe meer de instincten en het terugvallen op groepsdenken primeert op de individuele logica.

Je komt op een moment waarop je denkt, ik kan dit hier alleen niet meer oplossen in de huidige context, in de huidige groep red ik het niet, ik heb een nieuwe groep nodig.

Marlies

Probleem is: die problemen benoemen en naar een oplossing zoeken is meestal complex, niet makkelijk uit te leggen en vraagt soms ook een verandering bij het volk zelf. Een populistische oplossing roepen is dan veel makkelijker en al zeker als veel pers daar niet kritisch voor is.

Wïm 🌻

Het is wel de taak van bestuurders om oplossingen te faciliteren hé.

En als het ingewikkeld is, creëer je omstandigheden waarin het eenvoudiger wordt, afbouwen van beslissingsorganen bijvoorbeeld.

Wat we vandaag krijgen is een vrijwel uniforme move naar nog meer complexiteit.

Filiberreke

Ik ben wel met je akkoord dat er een aantal zaken sneller zouden mogen afgebouwd en vereenvoudigd worden (vb senaat), maar de wereld zelf wordt ook steeds complexer, dus is het ook logisch dat de oplossingen dat ook worden. Je kan bvb dat stikstofdossier niet eenvoudig oplossen.

Wïm 🌻

Complexiteit is het hart van het probleem. De wereld is voor velen te complex geworden en je kan je de vraag stellen of die complexiteit altijd nodig is. In veel gevallen wordt complexiteit geïntroduceerd uit winstbejag. Ik vind een bank app makkelijk, voor mijn vader is het een nachtmerrie ...

Filiberreke

Geen idee hoe oud jij bent maar ik herinner me de dagen dat ik het kantoor binnenwandelde en de loketbediende me bij naam kende en vriendelijk vroeg "wat kan ik voor U doen?". Of dat de kantoordirecteur bij ons thuis langs kwam om een hypotheeklening te bespreken ... Voel je het verschil?

Wïm 🌻

En zelfs nu ik er over denk ... nee hoor, want die app ziet er elke paar weken weer anders uit en functies zijn weer ergens anders in het menu te vinden of icoontjes zijn gewijzigd ... enige idee hoe lang overschrijvingsformulieren er hetzelfde uitgezien hebben?

Philip

Bijna alle centrumpartijen laten zich door de vele relletjes en controversiële uitspraken zien als out of touch met de realiteit of het leven ve ‘gewone’ burger. Daar zit de winst vr populistische partijen. Bewust nederig worden en uit de ivoren toren kruipen, dat had men al veel eerder moeten doen.

Filiberreke

Dat doet men nog steeds niet. Ik denk dat de centrumpartijen allemaal kopje onder moeten gaan hun frank valt. En we zijn daar kort bij denk ik. Want een scenario dat PvdA en VB zo groeien dat er zonder hen geen regering mogelijk is is dichtbij

Astrid Stockman

Ik zie niet hoe hun frank veel harder kan vallen. Ze beseffen dat allemaal en proberen elk op hun manier die kiezers terug te halen. Tegen partijen met onrealistische standpunten die wel goed klinken kan je maar heel moeilijk op als je terwijl moet regeren in de echte wereld.

Ik zie dat als een individuele fout van 1 man en bij uitbreiding de partijtop van Vooruit om hem te blijven steunen. Hoe dat iets zegt over ‘ze’ begrijp ik niet goed?
Wat ik wél ergerlijk vind is dat het al weken in de pers over niks anders gaat, maar dat kan je de andere partijen moeilijk verwijten

“ ze” is de partijtop en alle mandatarissen die gezwegen hebben vanaf het moment dat Rousseau zijn eenzijdig verzoekschrift indiende ( want op dat moment wist iedereen dat er serieus stront aan de knikker was.) en dat nadien zijn blijven vergoelijken

Filiberreke

Welja, maar dan ga je dus de situatie in de top van 1 partij veralgemenen naar de hele politiek. Terwijl er ook politici zijn over alle partijgrenzen heen die wél hun best doen. Das mijn inziens waarom je net wel de politiek moet blijven volgen om te weten wie er nog wél je stem verdient.

Het afschaffen door Verhofstadt van de lokale kieskringen en de oprichting van de provinciale kieskringen betekende het doodvonnis voor de individuen in de politiek. Conformeren aan de partijlijn of buiten is de regel. “Hun best” kunnen ze heel weinig “doen”, helaas.

Filiberreke

Om een concreet voorbeeld te geven: Ben Seghers.
Ik had nooit gedacht dat die zo een brave partijsoldaat zou worden en het migratiebeleid van partij en meerderheid zou verdedigen en toch…
Zijn oppositie tegen Francken was goed, maar blijkbaar zat er geen innerlijke motivatie achter.

Stef Ketels

Ik ben ook zwaar ontgoocheld. Ik was vrij enthousiast over het Vivaldi-regeerakkoord. Maar als je dat vergelijkt met de realisaties, dan is dat op zijn zachtst gezegd zeer mager en soms zelfs geheel tegenovergesteld aan wat werd beloofd. En met de Vlaamse coalitie had ik sowieso al geen hoge pet op.

Nuance is de dag van vandaag heel ver te zoeken. Nochtans is het steeds de moeite om ze te geven en er te willen naar luisteren. En dat is het hart van hetgeen er te doen valt om iedereen weer mee te hebben : goed en verbindend communiceren. Uitleggen wat wel gebeurt en wat niet.

Astrid Stockman

My 2cents : laat de mensen stemmen voor een uitgewerkt plan inclusief de personen die het gaan uitvoeren en wat het zal kosten. Geen verschillende partijen meer waar dan achteraf de kleinste het meest weegt omdat ze ‘nodig’ zijn om de coalitie een meerderheid te geven. ->

Ingrid Loos

Vroeger kon je als simpele burger de politici niet controleren dus moest de media het doen.

Vandaag kan dat wel en ik ben ervan overtuigd dat er genoeg vrijwilligers zijn om dat te doen.

Zie maar naar wikipedia of hoeveel goede info er op twitter gezet wordt door gewone mensen (over hun vakgebied)

66Marc_k

Het hele pakket was weloverwogen & gebalanceerd en hield broodnodige veranderingen in. Dat zou elk weldenkend politicus moeten durven erkennen, los v. politieke kleur. Was in belang v burger. Maar partijpolitieke egotripperij gaf het gn kans. Zou idd afstralen op heel Vivaldi. Dom!

Ingrid Loos

Als je in ‘mijn kieswijzer’ziet dat er maar 1 partij anti-nucleair is, begrijp je dat kans dat die partij het i/e democratie haalt, nihil is. Maar als die partij vooraf zegt dat dit standpunt breekpunt is, en ze stapt toch in pro-nucleaire coalitie … Je zou partijen prioriteitenlijst kunnen vragen.

Ronald Vanschoren

Ik ging verder op uw voorbeeld 😉. Vandaar: scherpe vragen, maar met toelichting bij antwoorden. En: belangrijk: ook de financiële gevolgen erbij. Wie zegt dat defensie-uitgaven naar 2% moeten, moet erbij zeggen wat dat kost en waar dat geld moet vandaan komen. Dus geen vrijblijvende beloften.

Ronald Vanschoren

Planbureau is er om programma’s door te rekenen maar NV-A gaat al saboteren. Wet verplicht immers bare minimum voor te leggen. Hier is Nederland idd gidsland. Veel verkiezingsprogramma’s zijn to-taal onhaalbaar maar daar wordt in deze tijden v staatsschuld amper op gefocust

Ingrid Loos

Het enige signaal dat ze echt kunnen oppikken is dat ze misschien niet moeten graaien als Bracke of pissen als Francken. Maar zelf daar: er wordt steevast gestemd op karakters die duidelijk aanleg hebben voor dergelijk gedrag.

Ian

Berichten als deze zou ik graag meer lezen. Iedereen klaagt altijd maar over wat/wie er slecht is, behalve natuurlijk de partijen dan die over zichzelf de loftrompet afsteken. Iemand die los van partijgrenzen zegt waar het wel goed gaat zou wat mij betreft ook veel meer in de media moeten komen.

Bieke Purnelle

2 gazetten in het weekend, de krant ligt elke morgen op tafel voor de kinderen ook. Dat is belangrijk voor mij, dat ze leren wat er inde wereld gebeurt (en de oudste is maar 10). En ze mogen vragen stellen, het is dan aan ons om bv. Gaza eenvoudig uit te leggen (en toe geven dat het niet simpel is)

Bieke Purnelle

Jammer genoeg kan niet iedereen zo een regime aan, of het zich permitteren. Hier ligt toch wel een serieuze verantwoordelijkheid van - laat ons gemakkelijkheidshalve zeggen - de reguliere pers en media, die juist die overgrote meerderheid bereiken die niet zo kritisch kunnen waarnemen.

Bieke Purnelle

Elke verkiezing telkens weer dezelfde uitlzg waarvoor het belangrijk is en waarom dat ik het volg. Maar dit wordt vermoeiend.
Ik mis ook wel normale gesprekken over politiek, zonder direct in een stellingenoorlog te verzanden. Gewoon proberen te luisteren naar anderen zonder af te breken.

TonyBlixa

Similar Posts