Lars Wilderäng — Ligger överutbildningen bakom...

Definitivt är det så. Mängden pappersvändare överstiger vida vad de faktiska arbetarna orkar med att producera.

Det är ett självspelande piano med syfte att berättiga sin egen existens. Se bara explosionen av policies, riktlinjer och funktioner för att övervaka att dessa följs.

Lars Wilderäng

En besvikelse över att livet inte blev så bra som man hade önskat, är ju helt klart en risk om det är något som breda samhällslager upplever.

Håller dock inte med om ditt antagande att arbetare skulle vara mer produktiva. Det är en alldeles för förenklad syn på vad folk gör om dagarna.

Lars Wilderäng

Hur definierar du överutbildning?
Vilka anser du vara överutbildade?🤔
Förskollärare, lärare, sjuksköterskor, bibliotekarier?
Civilingenjörer, fysiker, kemister, läkare, civilekonomer?
Viken utbildning man har och vad man väljer att jobba med är ju två olika saker…

Lars Wilderäng

Similar Posts