vvalensi.bsky.social — @leyeyeye.bsky.social någonsta...

Men mitt skäl att kliva in här i diskussionen är att jag hyser starkt medhåll med dig! Vill cirka varje gång hon postar en selfie påtala hur provocerade perfekt hon är/verkar, men biter mig alltid i tungan pga vill inte vara gubbig (vilket jag inte säger att du är; du tycks komma undan mha ungdom.)😄

Inuit Inuti

Så du tycker alltså att din diskussion med en annan person på en öppen plattform är privat? Och du ifrågasätter om någon annan yttrar sig?
WhatsApp kan fungera för dig. Lämna den här typen av appar omedelbart!

Similar Posts